European Union Investment in Lithuania

Home » European Union Investment in Lithuania

UAB “Omniteksas” implements the project “COMPANY EMPLOYEES APPRENTICESHIP IN ORDER TO GAIN QUALIFICATIONS” (project No. 09.4.3-ESFA-K-827-02-0004)

The goal of the project – to ensure a regular employees qualification level support, to create conditions and train apprentices for gaining qualifications according to training program prepared by a vocational training provider.

The project implementation period – 18 May 2018 / 18 May 2020.

The project budget –  180.692,69 EUR of which the requested amount of funds is 90.346,34 EUR.

The project is funded by the European Social Fund.

www.esinvesticijos.lt

UAB „Omniteksas“ įgyvendina projektą „ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ MOKYMAI PAMEISTRYSTĖS FORMA, SKIRTI KVALIFIKACIJOS DALIAI ĮGYTI“ (projekto Nr. 09.4.3-ESFA-K-827-02-0004)

Projekto tikslas – užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, sudaryti sąlygas ir apmokyti pareiškėjo darbuotojus pameistrystės forma kvalifikacijos daliai įgyti, pagal profesinio mokymo teikėjo parengtą mokymo programą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2018-05-18 / 2020-05-18.

Projekto biudžetas – 180.692,69 Eur, iš kurių prašomų skirti lėšų suma – 90.346,34 Eur.

Projektas finansuojamas – iš Europos socialinio fondo.

www.esinvesticijos.lt